فرهنگی و اجتماعی

گفتار بزرگان

 

 

پاسکال : ما هرگز زنده گی نمی کنیم ، بلکه امیدوار به زندهگی هستیم .

ژان ژاک روسو : انسان همیشه برای چیزهایی که آرزو می کند قدرت کافی را داراست فقط سستی اراده است که نمی گذارد او در راه رسیدن به آرزوی خود گام بردارد .

ارسطو : دو چیز اندوه را از بین می برد یکی دیدار دوستان ، دیگر سخن دانایان.

چارلز  کیترنیک : مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد ، نصفش حل شده است.

افلاطون : اگر روزی شان و مقامت پایین آمد نامید مشو ، زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایینتر می رود تا بامداد روز دیگر، بالا بیاید.

ارنست رنان : سعادت دیگران؛ بخش مهمی از خوشبختی ماست .

کانت : اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود ، بیچاره ترین موجود روی زمین است.

فلورانس نایتینگل : اگر قرار باشد من روزی تجربه شخصی خود، درباره حس همدردی را در کتابی بنویسم ، کتاب خود را چنین شروع می کنم : زنان حس همدردی مطلق.

اشپنگلر : شخصیت های بزرگ تاریخ، سرنوشت ملتها را تعیین می کنند.

کارلایل : سرنوشت خود را با افکار تعیین کنید.

سیسرون : هرگز نمی توان با آدمهای کوچک کارهای بزرگ را انجام داد.

جمال الدین افغانی: هواخواه مرگ یا در راه سربلندی وطن با قهرمانی به شهادت می رسد ویا هم زنده گی شرافتمندانه ای بدست می آورد.

استائل : تلاش است که قدرت می آورد نه استراحت.

سر والتر اسکات : یک ساعت زنده گی با افتخار و شکوه به یک قرن گمنام زیستن می ارزد.

سر والتر اسکات : کسی که شجاعت و صداقت ندارد ، در او حقیقت نیز موجود نیست و کسی هم که حقیقت ندارد ، صاحب فضیلتی نیست.

مصطفی کمال پاشا : آینده متعلق به کسانی است که در آرزوی آن هستند و بدان ایمان دارند.

ماکسیم گورکی : درهرلحظهء از زنده گی، ما باید هدف عالیتری داشته باشیم.

روسکین : سرانجام کشف شد که صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها، مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند و بالهوس استند.

لرد بایرون : انتقام شیرین است مخصوصا برای زنان، اما در هر موضوع این و آن تصمیم انتقام را ندارند.

شاتو بریان : یک اراده خم نشونده ، بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید.

پاتریک هنری : یا به من آزادی بدهید یا مرگ.

راسین : با شلاق اراده می توان اسپ وحشی و سرکش را رام کرد.

شوپنهاور : افراد پست و فرو مایه از خطاهای اشخاص معصوم و صادق لذت فراوان می برند.

مولوی : چون بسی ابلیس آدم روی هست *** پس به هر دستی نباید داد دست

اسمیت  : ایمان زنجیر  ظریفی است که ما را به ابدیت پیوند می زند.

امرسان : آنچه هستید شما را بهتر از آنچه می گویید معرفی می کند.

گوته : مرد عمل وجدان ندارد تنها مرد فکر است که با وجدان است.

فردریک شیللر : مافوق همه چیز داشتن خیالهای بزرگ و قلب پاک است .

فردریک شیللر : در دنیا تنها کسی موفق  می شود که به انتظار دیگران ننشیند و همه چیز را از خود بخواهد .

لاروشفوکو : دوری ، عشقهای معمولی را از بین می برد و عشق های بزرگ و جاودانی را شدید می کند مانند باد که شمع را خاموش و آتش را شعله ور می سازد.

لاروشفوکو : اینکه ما فکر می کنیم بعضی چیزها محال است ، اغلب جهت آن است که برای خودمان عذری آورده باشیم.

استفن گرین : گریه چرا ؟ فتح را آرزو کنید.

تی .اس.الیوت : هرکس نبوغی دارد ، اما اغلب فقط برای چند دقیقه.

انوره دو بالزاک : امید بهترین پشتوانه و عالیترین نقطه اتکاء است همیشه امیدوار باشید و روح نامیدی و یاس را از خود دور سازید.

انوره دو بالزاک : استعداد بزرگ، بدون اراده بزرگ وجود ندارد.

شکسپیر : عشق ، در واقع عذاب است، ولی محروم بودن از عشق مرگ است.

گوستاو لوبون : مقام هر فرد در زنده گی ، مربوط بدانچه که می داند نیست ، بلکه مربوط است بدانچه که می خواهد و بدانچه که می تواند.

گوستاو لوبون : خطا ایجادگر حقیقت است چون بار دیگر خطا نمی کنی.

زرتشت : کار خوبی که برای دیگران انجام می دهید ، وظیفه و تکلیف نیست بلکه نوعی لذت است ، زیرا به سلامت و بشاشیت خاطر شما می افزاید .

الین چانک : آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار .

ادوارد فیلیپس : مردی که اشتباه نکند ارزش کارهای بزرگ را نخواهد داشت .

مولیر : هر قدر کسی را بیشتر دوست داشته باشید کمتر مغرورش کنی . به کمتر ارج گذارید که ارجگذاری زیاد، او را بیراه می نماید.

دکتر داوید شوارتز : اگر به موفقیت خود واقعا ایمان داشته باشید حتما پیروز خواهید شد.

امرسون : بزرگترین موفقیت عبارت است از اعتماد ، یا سازش کامل بین اشخاص که صمیمی استند.

امرسون : به کمک و مشوره، دیگران را به همکاری با خود ترغیب کنید .

آناتول فرانس : مرگ هرگز دشوارتر از تولد نیست .

آناتول فرانس : خنده بهترین اسلحه برای زنده گی است .

آناتول فرانس : هرگز به هر قیمت که باشد الی ارزش سر و جان تان، دوست واقعی را از دست ندهید.

آناتول فرانس : دوست واقعی حقیقت را به تو می رساند و دشمن حرف غلط را.

حسن صباح : اگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکلات را در هم بشکنید، لااقل در برابر حوادث بایستید .

بودا  : در تنی نحیف، می تواند اندیشه های بزرگ مسکن گیرد.

کنفوسیوس : لیاقت و استعداد شخصی ، منوط به هدف عالی هر شخص بوده و موفقیت، نتیجهء مستقیم سعی و کوشش است .

دیسرائیلی : جوانی که به بالا نمی نگرد ، نظرش به پایین می افتد و کسی  که به را ه کمال نمی رود ، به پستی می گراید.

دیسرائیلی : کسانی که دنیا را تکان داده اند در استعدادهای طبیعی نابغه نبوده اند ، بلکه بر عکس قوهء عقلی آنان از حد معمول و متوسط تجاوز نمی کرده، ولی به یک صفت ممتاز بوده اند : راستی و استقامت.

وین دایر : اگر مشکلی داری، به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می  توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرز فکرو عمل ات را تغییر ده.

وین دایر : تو، جدا از دیگران نیستی ، قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد. پس بدکار را آگاه نما و خوب را خوب گو، آنجاست که انسان حقیقت اندیش استی.

ژان پل ساتر : نبوغ ، جوهر تفکر است .

اگوست کنت : چرا باید در انتظار بهشت موعود احتمالی باشیم ؟ما خود قادریم یک بهشت واقعی در عرصه زمین به وجود آوریم. اما باید راستگو و راست عمل باشیم.

انتخابی

+ نوشته شده در  2007/10/4ساعت 13 PM  توسط محبوبه " فرید کریمی"  |