فرهنگی و اجتماعی

                                                       

                                        اهمیت دوران جوانی

هنگامیکه انسان پا به عرصه هستی می گذارد دوره های مختلفی مانند کودکی، نوجوانی، جوانی ... را پشت سر می گذراند.جوانى بهار زنده گى است، بهارى ارزشمند اما زودگذر.

حال باید دید كه چگونه از بهار جوانى كاملا بهره ببریم و از این سرمایه عظیم پاسدارى و حراست نماییم؟

این جاست كه باید با تلاشى پى‌گیر و مستمر، دنبال راه و روش صحیح و كاملا بى‌عیب باشیم.

حضرت علی قلب نوجوان را مانند زمین كاشته نشده ولى آماده بذر پاشى می‌داند كه اگر آن چه را كه باعث سعادت و كامیابى یك جوان است، بذر افشانى نكنیم، خواه ناخواه دیگران بذرافشانى خواهند كرد

در نظر پیامبر(ص)، این دوران آن‌چنان مهم و ارزشمند است كه به ابوذر غفارى دستور می‌دهد تا این فرصت طلایى را به عنوان غنیمت تلقى كرده و از آن كاملا بهره بردارى كند و می‌ فرماید: ترجمه« اى ابوذر از جوانى خود پیش از فرا رسیدن دوران پیرى كاملا استفاده كن».

پیرى دوران استفاده از ذخیره‌هاست نه ذخیره سازى. بدین جهت پیامبر از ابوذر می‌خواهد تا قدر جوانى خویش را شناخته و آینده را پیشاپیش بیمه كند.

بهره جوانى

عمرو بن حمق خزاعى، یكى از صحابه پیامبر و از یاران شجاع و مخلص ‍امیرمؤمنان (علیه السلام) بود كه سرانجام توسط دژخیمان معاویه دستگیر شد و پس از شهادت، سر مقدسش را به عنوان هدیه نزد معاویه بردند.

او هنگام جوانى براى پیامبر (صلى الله علیه وآله) آب برد، پیامبر پس از آشامیدن، در حق او دعا كرد و چنین فرمود: ترجمه« خدایا او را از جوانى بهره‌مند ساز».

دقت در این ماجرا و دعاى پیامبر (ص) بسیارى از مسائل را براى ما آشكار می‌سازد؛ زیرا آثار جوانى در نظر مبارك پیامبر، آن قدر مهم بود كه درباره عمرو چنین دعایى می‌كند.

تأثیر این دعاى مستجاب درباره عمرو فقط براى این نبود كه وى از نظر ظاهرى و شكل و قیافه جوان بماند؛ چرا كه این اثر در برابر دیگر آثار مثبت جوانى بسیار ناچیز است، گفتنى است كه عمرو در اثر دعاى خیر پیامبر (ص) تا هشتاد سالگى از روحیه‌اى جوان برخوردار بود.

پیامبر دعا كرد تا فكر و اندیشه عمرو مانند یك جوان و سلامت جسمى او، سلامت یك جوان و حال عبادت اوهمانند حال عبادت یك جوان، بانشاط و سالم همچنان باقى بماند در نتیجه، او با این كه هشتاد سال از عمر با بركت خود را پشت سر گذرانده بود اما همچنان قوى و نیرومند، در كنار امیرمؤمنان (علیه السلام) در صحنه‌هاى نبرد می ‌بود و  گویى فراموش كرده بود كه هشتاد سال از عمر شریفش می‌گذرد.

جوانى یكى از همان نعمت هاى ارزشمندى است كه انسان باید در دادگاه عدل الهى پاسخ گوى برخورد با این نعمت باشد.

پیامبر (ص) نیز در این راستا می‌فرماید: «بندگان در روز قیامت هیچ گامى بر نمی‌دارند مگر اینكه باید به چهار چیز پاسخ دهند: نخست از عمر، كه در چه كارى آن را به پایان رسانده؛ دوم از جوانى كه در كجا به كار برده شده؛ سوم از علم و دانش شان كه چگونه از آن بهره جسته‌اند؛ و چهارم از دارایى و ثروت شان كه از كجا آورده و در كجا به مصرف رسانده‌اند».

درجوانى چه رازى نهفته است كه از یك سو پیامبر سفارش فرموده و از سوى دیگر، در قیامت از آن سوال می‌شود؟

پاسخ این پرسش بسیارروشن است: جوانى دوران نشاط و سلامتى است فكر جوان همانند خود جوان بسیار مستعد است قلب جوان بسیار رقیق و مهربان است و تیره گى قلب بسیارى از بزرگسالان را ندارد.

بى جهت نیست كه خداوند به جوانان نظر دیگرى دارد و از باب لطف و مرحمت برخى گناهان جوانان را نادیده می‌ گیرد؛ اما زمانى كه از سن جوانى بگذرد و به چهل سالگى برسند، دستور می‌آید تا هر گناه بزرگ و كوچك را بر همگان بنویسند و هرگز در این جهت كوتاهى نكنند
+ نوشته شده در  2009/6/25ساعت 11 AM  توسط محبوبه " فرید کریمی"  |